Nasze ceryfikaty:

  • Spawacze posiadają uprawnienia do spawania stali metodą MAG -135 wg PN- EN ISO 9606-1, grupy materiałowe od 1 do 3 wg ISO/TR 15608.
  • Kontrolerzy uprawnieni są do kontroli połączeń spawanych metodami VT2, MT2, UT2, PT2, antykorozja zgodnie z PN-EN ISO 12944.
  • Posiadamy uprawnienia do wykonywania konstrukcji spawanych według normy EN 1090-2 klasa EXC3 oraz certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością wg wymagań normy EN ISO 3834-2 – "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych". Obydwa dokumenty zostały wydane przez TUV RHEINLAND
  • Wspólnie z TUV RHEINLAND wypracowaliśmy certyfikat zgodny z normą EN 15085-2 w klasie CL1 – na wykonywanie elementów dla kolejnictwa
  • Pracujemy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN–EN ISO 9001 wydane przez TUV SUD